SOUKROMÁ ZELEŇ

GALERIE

TRUHLÍKY - VÍTÁME JARO

Jarní instalace a dočasná zeleň

HOLEŠOV, SOUKROMÁ ZAHRADA DLE PRINCIPŮ yin yang

REALIZACE | Navazujeme na předešlou fotodokumentaci pojednávající o realizaci této zahrady. Nyní vám představujeme zahradu po jejím založením.

ŠTÍPA, SOUKROMÁ ZAHRADA S KOPRETINOVOU LOUKOU

PROJEKCE + REALIZACE | Tato menší zahrada byla realizována ve spolupráci s majiteli nemovitosti. V mírném svahu se proměňuje forma vegetačních prvků – od těch formálních, které podtrhují geometričnost rodinného domu, přes trvalkové záhony s keři, kopretinovou louku až po nejnižší úroveň s vyvýšenými záhony určenými k pěstování. Na terasu propojenou s obytnou části domu pak navazuje bazén v rámci další výškové úrovně, která je stabilizovaná pomocí dlouhé lavice typu kvádr.

HOLEŠOV, SOUKROMÁ ZAHRADA I

REALIZACE | Zahrada v Holešově je jednou z mála soukromých zahrad, kde jsme se podíleli pouze na realizaci a samotný návrh byl zpracován již dříve jiným projektantem. Dle přání majitelů je zahrada založena na principu feng šuej s uplatněním barev. Spojuje v sobě pobytovou, relaxační i užitkovou funkci. Díky liniím živých plotů podél stávající hranice bude v relativně krátkém čase vytvořen požadovaný bezpečný prostor, neboť pocit soukromí byl jedním z hlavních požadavků. Dále se zde střídají plochy okrasných záhonů s důrazem na zastoupení trvalek široké škály barev a klidné plochy trávníků. Objevuje se zde zde také mnoho druhů stromů – od jehličnanů v S a SV části zahrady až po listnáče při jižním okraji, kde dodávají plasticitu prostoru, poskytují zastínění a v neposlední řadě i užitek v podobě plodů. Mimo jiné nachází své uplatnění i kámen, a to v podobě suchých zídek či soliter. Fotodokumentace pojednává o realizační fázi.

BRUSNÉ, SOUKROMÁ ZAHRADA

PROJEKCE + REALIZACE | Zahrada v Brusné je obklopena kopci Hostýnských vrchů a jemně vtažena do okolí. Nebo také naopak – krajina vstupuje do zahrady. Právě díky této skutečnosti je jedinečná a dle přání svých majitelů disponuje vším možným – od užitkové plochy s políčkem, přes sad, až po okrasné záhony s jiřinami, třapatkami, floxy či mečíky. Zahradu protíná chodníček z žulové kostky. Strmá, nástupní část je pojednána jako svah zpevněný kamenem a osázený suchomilnými trvalkami.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SOUKROMÁ ZAHRADA

PROJEKCE + REALIZACE | Tato zahrada se vyznačuje pravidelností, řádem a geometrií. Stejně tak jako samotná architektura obytného domu. Centrální dispozici vévodí magnolie a několik dalších solitér obklopených pravidelně střiženým trávníkem. Uhlazenosti a jakési čistotě přispívá decentní lemování zahrady formou okrasných dřevin či trvalek, jež jsou doprovázeny nášlapnými deskami. V rámci okolí terasy byly dle přání uplatněny bonsaje a dekorační kameny.

LUBNÁ, SOUKROMÁ ZAHRADA

VLČNOV, VESNICKÁ ZAHRADA

TÝN NAD BEČVOU, SOUKROMÁ ZAHRADA